skip to Main Content
01558 650209 info@dlloydandsons.co.uk Sefydlwyd 1797 Established

D. Lloyd & Sons is a family business established in 1797 and is currently run by the 5th and 6th generations – Tegwyn and his son Rhidian. It truly is a family business in the sense that the whole family has an input. The women of the family have taken a strong role since the 1920’s and it remains until today. Formerly country carpenters, wheelwrights and undertakers we expanded into saw-milling, building supplies and coal merchants.

We have years of expertise and an excellent reputation in offering a prompt, high quality family service. With our range of vehicles, we are able to reach our customers easily carrying various amounts of materials, therefore location is not a problem. We’re located in Pumsaint in the heart of rural Carmarthenshire on the A482 between Lampeter and Llandovery.

During the 50’s and 60’s we employed up to 5 carpenters as well as trained apprentices producing ladders, cattle feeders, gates and regularly building cattle & horse containers. We are very proud to have supplied horse containers for the internationally known Olympic horse jumper David Broom and family. As the years progressed, the business also had to develop and adapt to meet the growing needs of the customer. Today we supply builders large and small with the best quality goods available as well as supplying Group 1 Welsh coal for domestic use. But above all, we take pride in offering a personal service to our customers.

Take a look around our website for more information on our products and for further information and friendly advice please do not hesitate to contact us.

Sefydlwyd D. Lloyd a’i Feibion yn 1797. Mae’n fusnes deuluol sydd ar hyn o bryd yn cael ei rhedeg gan Tegwyn a’I fab Rhidian – y 5ed a’r 6ed genhedlaeth. Cychwynnodd y fusnes fel seiri gwlad ac ymgymerwyr yn ogystal â gwneud olwynion ceirt cyn ehanguiI fod yn felin goed a masnachwyr glo a nwyddau adeiladu.

Mae gennym flynyddoedd o arbenigedd ac enw da am gynnig gwasanaeth brydlon a theuluol o safon uchel. Gyda’n amrywiaeth o gerbydau, medrwm gyrraedd ein cwsmeriaid heb drafferth a darparu amryw o ddeunydd, felly nid yw lleoliad yn broblem. Rydym wedi ein lleoli ym Mhumpsaint ar yr A482 rhwng Llanbedr Pont Steffan a Llanymddyfri.

Yn ystod y 50au a’r 60au roedd y fusnes yn cyflogi lan i 5 saer yn ogystal a phrentisiaid yn cynhyrchu ysgolion ‘feeders’ gwartheg, gatiau pren, trêlars a loriau gwartheg a cheffylau. Rydym yn filch iawn ein bod wedi darparu’r rhain i’r neidiwr ceffylau Olympaidd rhyngwladol David Broom a’i deulu. Wrth i’r blynyddoedd fynd yn eu blaen, mae’r fusnes wedi datblygu ac addasu ar gyfer gofynion ein cwsmeriaid. Heddiw, rydym yn darparu adeiladwyr bach a mawr gyda’r nwyddau gorau posib megis glo Cymreig Grwp 1 o’r ansawdd gorau ar gyfer defnydd domestig. Ond yn fwy na dim, rydym yn falch iawn i gynnig gwasanaeth a chyngor personol i’n cwsmeriaid.

Edrychwch o gwmpas ein gwefan am fwy o wybodaeth ar ein nwyddau ac am fwy o wybodaeth neu gyngor, peidiwch oedi a chysylltu â ni.

Back To Top
×Close search
Search